מסמך משפטי: T-S AS 145.60

מסמך משפטי T-S AS 145.60

תיאור

Legal document (probably a formulary) for marriage conditions. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Much of the text resembles the text of ENA 3755.6 (PGPID 4760).