מסמך משפטי: T-S AS 145.41

מסמך משפטי T-S AS 145.41

תיאור

Marriage contract (ketubba). Small fragment. The bride is named (Sitt al-)Khawāt. The scribe uses the unusual spelling דנאן for דנן, which may help in finding a join.