מסמך משפטי: T-S AS 145.394

מסמך משפטי T-S AS 145.394

תיאור

Legal document. Tiny fragment. In the hand of the court scribe Yosef b. Shemuel b. Seʿadya ha-Levi (active c.1181–1209).