מסמך משפטי: T-S AS 145.386

מסמך משפטי T-S AS 145.386

תגים

תיאור

Marriage contract, probably. Fragment. Contains a warning to the wife concerning menstrual purity. (See Eve Krakowski, "Maimonides’ Menstrual Reform in Egypt," JQR 110, No. 2 (Spring 2020), 280–83, 289.)