מסמך משפטי: T-S AS 145.38

מסמך משפטי T-S AS 145.38

תגים

תיאור

Fragment from the bottom of a ketubba. The bride's name is Sitt al-Thanāʾ ben(!) Elʿazar. Part of the monogamy clause is preserved. One of the witnesses is Nadiv. AA