מסמך משפטי: T-S AS 145.36

מסמך משפטי T-S AS 145.36

תיאור

Marriage contract (ketubba). Fragment: upper right corner. Dated: [..]51 AM. Groom Ḥalfon ha-Levi. THere is a cryptic note on the back: כלף לכולה.