סוג לא ידוע: T-S AS 145.326

סוג לא ידוע T-S AS 145.326

תיאור

Fragment with Hebrew text, in a late hand. May be literary.