מסמך משפטי: T-S AS 145.317

מסמך משפטי T-S AS 145.317

תיאור

Legal document. In Hebrew. Late. Fragment: upper right corner. Involves [...]ya ha-Kohen and Avraham.