טקסט ספרותי: T-S AS 145.306

טקסט ספרותי T-S AS 145.306

תיאור

Prayer in Judaeo-Arabic. Asking God for mercy. Partially rhymed, possibly poetry or sajʿ.

T-S AS 145.306 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 145.306 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 145.306: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.