רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Or.1080 J288 + T-S 8J5.15

מסמך משפטי CUL Or.1080 J288 + T-S 8J5.15
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
  לdigital translation ראה
  • Docs. 104A and 104B
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition