מסמך משפטי: T-S AS 145.163

מסמך משפטי T-S AS 145.163

תיאור

Small and torn fragment probably from a ketubba, written by Halfon b. Menashshe ha-Levi. Involves Yeshuʿa b. ʿEli.