רשימה או טבלה: T-S AS 133.117

רשימה או טבלה T-S AS 133.117

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Listing sums in dinars. There is also literary text on this fragment.