רשימה או טבלה: T-S AS 133.116

רשימה או טבלה T-S AS 133.116

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. There is also literary text on this fragment.