רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J4.9

מכתב T-S 8J4.9
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "בית-הכנסת וציודו לפי כתבי-הגניזה‎" (in Hebrew), Eretz Israel‎ 7 (Jerusalem, Israel: Israel Exploration Society, 1964), 81–97.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 93-94