רשימה או טבלה: T-S Ar.6.25

רשימה או טבלה T-S Ar.6.25

תגים

תיאור

List of names, the context is unclear. On verso passage from Passover Haggadah. AA Dating: 13th century