סוג לא ידוע: T-S Ar.54.72

סוג לא ידוע T-S Ar.54.72

תגים

תיאור

Document(s) in Arabic script. There are four fragments under this shelfmark; all appear to be damaged and faded. Needs examination.