מסמך משפטי: T-S 8J4.6

מסמך משפטי T-S 8J4.6

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Only the left side of this guarantee for a debt is preserved.

T-S 8J4.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. עלי אלשיך אבו אלפרג
 2. ]תבו ואכתמו עלי בגמיע
 3. ] דזכואתא וסלמו דלך אלי אלשיך אבי
 4. ]ם ובעדה חגה וותאק אנני מקר ענדכם
 5. ]גבר ולא אכראה ולא סהו ולא גלט ולא עלה
 6. ]אדה אנני קד תסלמת מנה כתאב אלדין
 7. ] דרתי צאר אלי וצמנת לה הדה
 8. ] אח בהא אברי אלוראת והי מן
 9. ] [[איצא]] וכתבת לה הדא אלכתאב ליכון
 10. ] מוחזק דיזכי ביה בכל בתי דינין לעלם
 11. ]א כאוכד ואתקן מא סטרוה רבותינו פי
 12. ]רין לי ודמסרנא על שטרא דנן כתיקון חכמינו
 13. ] הנכבד בר מר ור רביע נע במנא דכשר
 14. ]עילא ושהדותא כתבנא וחתמנא ויהבנא
 15. ] בידיה לזכו ולראיה תלי ביני שיטי סט: אלדי:
 16. ]ה צדקה בר מובחר נע משה בר אבו אלמנא
 17. של]מה גאון זצל מנחם ביר אלחנן החבר תנצבה

תרגום

T-S 8J4.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.