מסמך משפטי: T-S 8J4.25

מסמך משפטי T-S 8J4.25

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Verso: Legal memorandum submitted by Avraham b. Shemaʿya to Avraham (b. Natan) ("Foundation of the Yeshiva"). He reports that Yosef and his wife appeared before the court, and the wife appointed the elder Abū Sahl ʿAṭiyya as her agent to sue her husband on her behalf. (Information from Goitein's index card). EMS

T-S 8J4.25 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ממא אעלם חצרה מרנו ורבנו אברהם
 2. יסוד הישיבה נט רח מן שמיא אן חצרא
 3. יוסף מע זוגתה אלי בית דין וכאן חאצר
 4. אלשיך אבו סהל עטייה אלזקן אלנכבד
 5. פקאל זוגתה יוסף דנן בעד מערפתהא
 6. אריד אגעל מ ור עטייה הזק{ן} נט וכילי
 7. עלי זוגי לינ/א/טר לי זוגי פי מא מצלחתי חאלי
 8. או גיר דלך פקנינא מנהא באנהא קד
 9. ציירתה וכילהא ואיש מא עמלה
 10. ראצייה בה ושלום
 11. אברהם ברבי שמעיה החבר נבתויא נין שג נע

תרגום

T-S 8J4.25 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.