רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J4.24 + T-S 8J7.8

מסמך משפטי T-S 8J4.24 + T-S 8J7.8
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition