טקסט ספרותי: T-S Ar.47.145

טקסט ספרותי T-S Ar.47.145

תיאור

Literary texts. In Judaeo-Arabic. (1) The ethical will of rabbenu ha-qadosh—probably Yehuda ha-Nasi—to his son. (2) A portion of a medical text, citing Galen.