מסמך משפטי: T-S 8J4.23

מסמך משפטי T-S 8J4.23

תיאור

Fol. 2v: Entry in a court notebook detailing that Sitt al-Milāḥ bt. Efrayim ha-Levi Rosh ha-Qahal ("the fairest of the fair"), the (ex-?)wife of Sason b. Yefet, sells part of her trousseau, each item specified, to pay for repairs on a house belonging to her in the al-Khandaq quarter. Dated: Thursday, 21 Elul 1421 Seleucid = 8 September 1110 CE. Written and signed by Avraham b. Natan Av. Also signed by Ḥalfon b. Yosef. (Information from Goitein's index cards.) EMS

T-S 8J4.23 2v

2v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלדי אעתרפת סט אלמלאח בת אפרים הלוי ראש
 2. הקהל נע יום חמישי כא באלול שנת אתכא אנהא
 3. קבצתהא מן מאל כתבתהא עלי מ ששון בר יפת נע
 4. זוג דמאלג דהב קאלת אנהא אבאעתהם בח
 5. דנ' וסואר בד ונצף ודסתינק וגטא זיר נחאס
 6. ואבריק נחאס ותוב אזרק והאון וחסכה
 7. ותלתימה פוט וכוז נחאס ונצף רדא ושוכאניה
 8. עתאבי ותוב סוסי חראך וגוכאניה כז אלדי
 9. אצרפת אתמאן דלך פיה דאר פי אלכנדק ועמר
 10. פיהא תרמים אחדי עשר דינר ומלחפה דינר
 11. אלא קירט (!) ודפעת דינר ללדלאלה ונחל ה דנא'
 12. ובקי מעה עין דינרין ורבע אברהם בר נתן אב זל'
 13. חלפון בר יוסף ננע

תרגום

T-S 8J4.23 1r

1r

T-S 8J4.23 1v

1v

T-S 8J4.23 2r

2r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.