רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.42.214

מכתב T-S Ar.42.214
  1. ציטוט
    Nura Liepsner, Zain Shirazi, Marina Rustow and Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה