מסמך משפטי: T-S 8J4.22

מסמך משפטי T-S 8J4.22

תגים

תיאור

Inventory of various kinds of building materials and wood (probably after the dismantling of a house), followed by "we saw the house and nothing remained after the aforementioned matter." Goitein calls it the inventory of the estate of a poor interior decorator. Signed by Eli b. Yeshu'a, Mevorakh b. Natan, Ḥalfon b. Saadya, Shela b. Menashshe, Ya'ir ha-Kohen b. Saadya (Information from CUDL and Goitein, Med Soc IV, p. 464 no. 240)

T-S 8J4.22 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. כאנת עשר קטעה נכל ומזארב כשב טויל
 3. כמסה עשר לוח צגאר וכבאר
 4. קופה חטב סולם נכל
 5. [[ארבע]] //כמסה// קטע רכאם כבאר
 6. וקופה רכאם צגאר קבצה גריד

מכסה (מכסר ?)

 1. כלק בשת וקדם כליע
 2. וראינא אלדאר ולם יבק פיהא שי בעד
 3. האדא אלשי אלמדכור
 4. עלי ביר ישועה נע מבורך בן נתן ננ
 5. חלפון בר סעדיה ננ
 6. שלמה בר מנשה נע
 7. יאיר הכהן בר סעדיה נע

תרגום

T-S 8J4.22 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.