רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.42.129

מסמך שלטוני T-S Ar.42.129
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, "A Petition to the Fatimid Caliph al-Amīr,"Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 122 (n.p., 1990), 44–54.
    לדיון ראה
    • p. 48