רשימה או טבלה: T-S Ar.41.70

רשימה או טבלה T-S Ar.41.70

תיאור

Business accounts in both Arabic and Judaeo-Arabic. The hand is probably known. Very large. Dating: 11th or 12th century. Some names such as Manṣūr. AA.