מסמך שלטוני: T-S Ar.40.24

מסמך שלטוני T-S Ar.40.24

תיאור

Fiscal document - needs examination.