מסמך שלטוני: T-S Ar.39.96

מסמך שלטוני T-S Ar.39.96

תיאור

Tax receipt in the hand of the jahbadh Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ. The payer is [...] Ibn al-Ṣiqillī. Needs examination.