מסמך שלטוני: T-S Ar.39.82

מסמך שלטוני T-S Ar.39.82

תיאור

Tax receipt for the capitation tax of Maʿālī b. [...] in Fustat for the year 525 AH (=1130/31 CE).