רשימה או טבלה: T-S Ar.39.81

רשימה או טבלה T-S Ar.39.81

תיאור

Lists of names in Arabic script. Needs examination.