מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S Ar.39.485

מסמך שלטוני T-S Ar.39.485