רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J4.13 + T-S 20.92

מסמך משפטי T-S 8J4.13 + T-S 20.92
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Documents from Damascus and Tyre concerning buildings belonging to Jews‎" (in Hebrew), Eretz Israel‎ 8 (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1967), 288-297.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום, דיון ראה
  • pp. 288–93
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה