מסמך שלטוני: T-S Ar.39.455

מסמך שלטוני T-S Ar.39.455

תיאור

Draft of the opening of a petition or official letter. On verso jottings of accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

T-S Ar.39.455 recto

recto

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

  1. المجلس السامي الاجلي المولوي المحترمي المخدومي عمدة الملوك خاصة السلاطين  والـوكيل[
  2. امير المؤمنين ثبت الله سعادته وضاعف نعمته

תרגום