רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.39.444

מכתב T-S Ar.39.444
  1. ציטוט
    Hassanein Rabie, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    לדיון ראה
    • p. 198