מסמך שלטוני: T-S Ar.39.38

מסמך שלטוני T-S Ar.39.38

תיאור

Tax receipt from the dossier of Abū l-Ḥasan b. Wahb.