רשימה או טבלה: T-S Ar.39.368

רשימה או טבלה T-S Ar.39.368

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Lists names.