רשימה או טבלה: T-S Ar.39.287

רשימה או טבלה T-S Ar.39.287

תיאור

Account including names and other jottings - needs examination.