רשימה או טבלה: T-S Ar.39.255

רשימה או טבלה T-S Ar.39.255

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.