רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.39.193

מכתב T-S Ar.39.193
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
    למהדורה ראה