רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J23.6

מכתב T-S 8J23.6
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions (Nahray‎ b. Nissim archive).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • p. 104