מסמך שלטוני: T-S Ar.39.101

מסמך שלטוני T-S Ar.39.101

תיאור

State document, genre and content unclear. Dated: Muḥarram 42[.] AH. Needs examination.