רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.38.125

מסמך משפטי T-S Ar.38.125
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    לדיון ראה
    • p. 163