רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.38.10

מסמך משפטי T-S Ar.38.10
  1. ציטוט
    Alan Elbaum and Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2024).
    כולל digital edition