רשימה או טבלה: T-S Ar.35.67

רשימה או טבלה T-S Ar.35.67

תיאור

Accounts in Arabic script. Many names are mentioned. Dated: 6[..] AH = 1203–1300 CE.