מסמך שלטוני: T-S Ar.35.54

מסמך שלטוני T-S Ar.35.54

תיאור

Tax receipt for [...] b. Yūsuf.