רשימה או טבלה: T-S Ar.35.52

רשימה או טבלה T-S Ar.35.52

תיאור

Bifolio of accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Likely early Ottoman era. AA, ASE.