מסמך שלטוני: T-S Ar.35.44

מסמך שלטוני T-S Ar.35.44

תגים

תיאור

Receipt for the capitation tax of Mūsā b. [...] the Jew in Fustat. ʿAlāma at upper left: al-ḥamdu lil-lāh al-wāḥid al-ḥaqq. Dated: 504 AH?