רשימה או טבלה: T-S Ar.35.4

רשימה או טבלה T-S Ar.35.4

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Many names listed.