רשימה או טבלה: T-S Ar.35.333

רשימה או טבלה T-S Ar.35.333

תגים

תיאור

Jottings of biblical verses including Psalms 51:11f Verso: Jottings including lists of names