רשימה או טבלה: T-S Ar.35.224

רשימה או טבלה T-S Ar.35.224

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.