רשימה או טבלה: T-S Ar.35.189

רשימה או טבלה T-S Ar.35.189

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script. Also jottings on verso.